DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ & Phản hồi

Bạn có cần hỗ trợ để sử dụng Metalk? Hoặc bạn có điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi? Chúng tôi sẵn lòng trợ giúp bạn! Trước tiên, hãy kiểm tra phần Hỏi đáp của chúng tôi. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi sau khi đọc phần Hỏi đáp của chúng tôi, xin tiếp tục phía dưới để nhận được hỗ trợ. Đội ngũ chuyên gia hỗ trợ của chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ bạn.

PHẢN HỒI

Đặt câu hỏi và những vấn đề tại đây.

Email: [email protected]
Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn đến “Dịch vụ Khách hàng” trong ứng dụng Metalk. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi cho quý vị trong giờ làm việc từ 9am đến 6pm. (GMT+8:00)

Liên quan đến kinh doanh và phát triển bán hàng, xin vui lòng liên hệ: [email protected]

Lưu ý: Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng chỉ có thể xử lý các yêu cầu thực hiện bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, chúng tôi xin lỗi vì sự phiền hà này.

HỖ TRỢ

Tên

Địa chỉ email

Nền tảng thiết bị (iOS, Android)

Phiên bản Metalk? (Xem trong phần Cài đặt Settings > About Metalk)

Hệ điều hành của thiết bị của bạn là gì? ví dụ: iOS 9.0

Bạn sử dụng Metalk ở nước nào/khu vực nào?

Xin vui lòng nêu tên hãng sản xuất thiết bị của bạn.

Xin vui lòng cho biết mã thiết bị của bạn

Vấn đề gặp phải: